Konfliktvarsel

Innan en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation vidtar stridsåtgärder måste parten varsla om konflikten.

Notice of industrial action

Before an employer or employee organisation takes industrial action, the party must provide notice of this action.