Kontaktförbund

Det Sacoförbund med flest antal medlemmar på arbetsplatsen utgör kontaktförbund. Kontaktförbundet ansvarar för rådgivning, information och stöd vid förhandlingar som gäller flera medlemmar. Vid individuella förhandlingar vänder sig medlemmen/den förtroendevalda till aktuell medlems förbund. 

Contact union

The Saco union with the most members at the workplace is the contact union. The contact union is responsible for providing advice, information and support during negotiations that apply to multiple members. During individual negotiations, the member/elected representative talks to the member’s union.