Låglönesatsning

Särskilda löneökningar riktade till anställda med löner upp till en viss nivå oberoende av den enskildes eller gruppens prestation.

Low pay deal

Specific pay increases focused on employees with pay up to a certain level regardless of the individual’s or group’s performance.