LO

Landsorganisationen i Sverige (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige. Organisationen samlar fjorton medlemsförbund som i sin tur organiserar cirka 1,5 miljoner medlemmar. Läs mer på LO:s webbsida.

Trade Union Confederation

The Swedish Trade Union Confederation, “Landsorganisationen i Sverige”, is a central organisation for employee unions in Sweden.  It has fourteen affiliated unions that organise a total of about 1.5 million members. Read more on their website.