LOA

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) reglerar anställning hos riksdagen och dess myndigheter samt myndigheter under regeringen. Läs hela lagtexten här.

Public Employment Act

The Swedish Public Employment Act (1994:260) regulates employment in the Riksdag and its authorities and authorities for which the government is responsible. Read the full text here.