Lockout

En stridsåtgärd där arbetsgivaren stänger ute anställda från arbetsplatsen utan lön. Kallas även blockad. 

Lockout  

Industrial action in which the employer locks employees out of the workplace without pay. Also called a blockade.