Lokal lönebildning

Förändringar i storlek och fördelning av arbetstagares löner bestäms i den lokala organisationen, ex. ett företag, en kommun eller en myndighet, istället för genom central lönebildning. 

Local pay formation

Changes to the size and distribution of employees’ pay is decided within the local organisation, e.g. a company, a municipality or a public authority, instead of through central pay formation.