Lokal lönepott

Utrymme för löneökning som bestäms i förhandling av arbetsgivaren och lokala fackliga organisationer och som sedan fördelas. 

Local pay settlement  

The allowance for pay increases that is decided in negotiations between the employer and the local unions and which is then distributed.