Lokal revisionsförhandling

Förhandlingsordning för lönesättning. Lönerna bestäms i lönesättande samtal mellan chef och medarbetare eller i lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna.

Local revision negotiations

Negotiation regulations for pay determination. Pay is determined in pay review meetings between the manager and employee or in local negotiations between the employer and the local union organisations.