Löneavtal

Det centrala löneavtalet mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare och som anger grundläggande former och förutsättningar för lokalt lönebildningsarbete. 

Pay agreement

The central pay agreement between the employee organisation and the employer organisation or individual employee and which provides the basic forms and conditions for local pay formation work.