Lönebild

Bilden av löneläget och lönespridningen. Beskriver lönestrukturer på kollektiv nivå. Tas fram av arbetsgivare och fackliga organisationer. 

Pay structure

A picture of the pay situation and pay distribution. Describes pay structures at a collective level. Produced by employers and unions.