Lönekostnad

Totala kostnaden för lön, sociala och avtalsenliga avgifter.

Pay costs

The total cost of pay, employer costs and agreed fees.