Lönekriterier

Arbetsgivarens bedömningsgrunder för lönesättning. Ingår i arbetsgivarens lönepolitik.

Pay criteria

The employer’s basis for assessing pay determination. Is part of the employer’s pay policy.