Lönesättande samtal

Ordning för lönesättning som regleras i Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T). Lönesättande samtal innebär att lönen bestäms direkt i samtal mellan chef och medarbetare.

Pay setting meeting

Regulations for pay determination set out in the framework agreement for pay for state employees. A pay setting meeting means that pay is decided in a meeting between a manager and employee.