Lönestruktur

Hur lönesystemet är uppbyggt och hur olika löner förhåller sig till varandra. 

Pay structure

How the pay system is built up and how different pay levels relate to each other.