Löneutveckling

Den förändring som sker av lönenivåerna för en enskild eller en grupp arbetstagare.

Pay trend

The change that takes place in pay levels for an individual or group of employees.