Medlare

Person som kallas in då parterna är oeniga och inte genom förhandlingar kan nå en överenskommelse. Medlarens uppgift är att försöka få parterna att komma överens utan att de vidtar konfliktåtgärder.

Mediator

A person who is called in when the parties are not in agreement and cannot reach agreement through negotiation. The mediator’s task is to try to get the parties to agree without them resorting to industrial action.