Medlemsförbund

Saco består av 21 självständiga fackförbund bestående av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren.

Member association

Saco consists of 21 independent unions/associations consisting of professional and graduate groups. Each union works with issues that are specific to its own professional group.