Minimilöner

Den lägsta lön som en arbetsgivare enligt lag eller kollektivavtal får betala. I Sverige finns inga lagstiftade minimilöner.

Minimum pay

The lowest pay an employer may pay, either legally or according to a collective agreement. Sweden has no legislated minimum pay level.