Nominell löneökning

Den faktiska löneökningen när inflationen är borträknad. 

Nominal pay increase  

The actual increase in pay when inflation is discounted.