Nyanställningsblockad

Stridsåtgärd som innebär att arbetstagarorganisation stoppar alla nyanställningar hos de arbetsgivare som omfattas av blockaden.

Blockade on new employment

Industrial action that means the employee organisation stops all new employment at the employer included in the blockade.