OB-tillägg

Tillägg på grundlönen vid arbete under obekväm arbetstid, oftast kvällar och helger. 

Supplement for inconvenient working hours

Supplement to the basic pay for inconvenient working hours, usually evenings and weekends.