Obekväm arbetstid

Ordinarie arbetstid som är förlagd på ett sätt som enligt avtal ger extra ersättning, vanligtvis under kvällar och helger.

Inconvenient working hours

Normal working hours that are scheduled in a way that provides extra compensation according to the agreement, usually during weekends and evenings.