OFR/S,P,O

OFR är indelat i sju förbundsområden. Det statliga området innehåller nio förbund som företräder statstjänstemän, poliser och officerare, därav beteckningarna S, P, O. Här kan du läsa om hur OFR/S,P,O:s förhandlingsprocess fungerar i praktiken.

OFR/S,P,O

The Public Employees’ Negotiation Council (OFR) is divided into seven union areas. The state area has nine unions that represent state officials, the police and military officers, giving the initials S, P, O. You can read about how OFR/S,P,O’s negotiation process works in practice here.