Olovlig stridsåtgärd

Konfliktåtgärd som vidtas trots att det råder fredsplikt. 

Unlawful industrial action

Industrial action taken despite there being a peace obligation.