Omställningsavtal

Samlingsbegrepp för kollektivavtal innehållande insatser och åtgärder för arbetstagare som berörs av personalneddragningar. 

Transition agreement

Collective term for collective agreements that include measures for employees affected by staff cutbacks.