Ordinarie arbetstid

Den reglerade arbetstiden som den är förlagd i ett arbetstidsavtal. 

Normal working hours

The regulated working hours as they are scheduled in a working hours agreement.