Osakliga löneskillnader

Skillnader i lön som kan hänföras till andra än sakliga faktorer. Saklig lönesättning utgår från avtalets löneprinciper och som anpassas till den enskilda verksamhetens förutsättningar. Osakliga löneskillnader innebär skillnader som beror på exempelvis kön, etnicitet eller funktionshinder.

Unreasonable pay differences

Differences in pay that can be related to factors that are not objective. Reasonable pay determination is based on the agreement’s pay principles and is adapted to the conditions of each organisation. Unreasonable pay differences are ones that are due to gender, ethnicity or disability, for example.