Övertidsblockad

Arbetstagarorganisation stoppar övertidsarbete hos en arbetsgivare som omfattas av blockaden.

Overtime ban

The union stops overtime work at an employer that is included in the ban.