Pacta

Pacta tecknar kommunala avtal för alla sina drygt 620 medlemmar. Dessutom ger organisationen rådgivning och stöd kopplat till kollektivavtalen samt informerar och utbildar medlemmar för att dessa ska vara rätt rustade. Läs mer på Pactas webbsida.

Pacta

Pacta signs municipal agreements for its more than 620 members. The organisation also provides advice and support linked to collective agreements and informs and trains members so they are properly equipped. Read more on Pacta’s website.