Parter

Part är en av de fysiska eller juridiska personer som ingår i ett avtal. Arbetsgivare och arbetstagare utgör arbetsmarknadens parter. Förhållandet dem emellan regleras i en omfattande arbetsmarknadslagstiftning samt även i kollektivavtal. 

Parties

A party is one of the physical or legal persons included in an agreement. Employer and employee are the parties on the labour market. The relationship between them is regulated in comprehensive labour market legislation and in collective agreements.