Partsställning

Kollektivavtal träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera förbund. De är parter och har partsställning. Den enskilda arbetsgivaren och Sacoförbundens lokala organisation har lokal partsställning. 

Position as party to an action

Collective agreements are drawn up between an employer organisation and one or more unions. They are parties and have a position as a party to an action. The individual employer and the Saco union’s local organisation have local positions as parties to an action.