Prolongeringsavtal

En oftast tillfällig, överenskommelse mellan parterna om förlängning av ett kollektivavtal för vilket avtalsperioden har löpt ut.

Extension agreement

A usually temporary agreement between the parties to extend a collective agreement for which the period of agreement has expired.