Provanställning

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa avtal om tidsbegränsad provanställning med prövotid vid nyanställning. 

Probation period

An employer and employee organisation may agree to a fixed-term probation period (trial period) for new employees.