PTK

PTK är en facklig arbetsmarknadspart och består av 27 fackförbund, som tillsammans arbetar för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör de genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. PTK representerar 880 000 medlemmar i privat sektor och över 2 miljoner anställda omfattas av deras kollektivavtal. Läs mer på PTK:s webbsida.

Council for Negotiation and Cooperation

PTK – the council for negotiation and cooperation, is a joint organization of 27 member unions, representing 880 000 salaried employees in the private sector in Sweden. Read more on their website.