PTK

Privattjänstemannakartellen är en samverkansorganisation för 26 fackförbund från Saco, TCO och ledarna som arbetar för tjänstemän inom privat sektor. Huvudområde är pension och försäkring, arbetsmiljö, omställning samt arbetstagarinflytande. Läs mer på PTK:s webbsida.

Council for Negotiation and Cooperation

The “Privattjänstemannakartellen” is a cooperative organisation for 26 unions from Saco, TCO and Ledarna that works for white-collar workers in the private sector. Their primary areas are pensions and insurance, work environment, transition and employee influence. Read more on their website.