Reallön

Lönens värde satt i förhållande till hur mycket varor och tjänster man kan köpa.

Real wages

The value of wages in relation to how many goods and services can be purchased.