Retroaktivitet

Innebär att ett avtal tillämpas för viss tid före överenskommelsen.

Retroactivity

Means that an agreement is applied to a specific period prior to the agreement being made.