Saco-S

Förhandlingsorganisation bestående av 19 Sacoförbund för statligt anställda akademiker. Driver frågor på central nivå med Arbets-givarverket som motpart och tecknar bl.a. grundläggande kollektivavtal om pensioner, allmänna anställningsvillkor och semester. Läs mer på Saco-S webbplats.

Saco-S

A negotiating organisation with 19 Saco unions for graduate professionals employed in the state sector. Works with issues centrally, with the Swedish Agency for Government Employers as the opposing party, and signs basic collective agreements on pensions, general terms of employment and annual leave, among other things. Read more on Saco-S’ website.