Sacoförbund

Saco består av 21 självständiga fackförbund bestående av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren.

Saco unions

Saco consists of 21 independent unions that represent professional and graduate groups. Each union works with issues that are specific to its own professional group.