Samarbetskommittén

Ska följa förhandlingarna på den statliga sektorn och utser vid behov medlare. Kommittén består av representanter för parterna och ett antal opartiska ledamöter.

Cooperation committee

Monitors negotiations in the state sector and appoints mediators where necessary. The committee consists of representatives for the parties and a number of impartial members.