Seko

Service- och Kommunikationsfacket (Seko) är ett fackförbund inom LO som organiserar omkring 130 000 medlemmar inom nio olika branscher. Läs mer på Sekos webbplats.

Union of Service and Communication Employees

The “Service- och Kommunikationsfacket” (Seko) is a union within LO that organises about 130,000 members in nine different sectors. Read more on Seko’s website.