Semester

Lagstadgad ledighet för alla arbetstagare, då man har rätt till intjänad semesterlön. 

Annual leave

Legislated annual leave for all employees, when they are entitled to earned pay for annual leave.