Semesterår

Omfattar vanligen tiden 1 april till 31 mars året därpå. Det är under det året du får ta ut din semester. Periodens förläggning kan vara förhandlingsbar. 

Annual leave year

Usually 1 April to 31 March the following year. You may take your annual leave during the year. This dates for this period may be negotiable.