Sjuklön

Den ersättning enligt lag eller avtal som arbetsgivaren betalar vid sjukdom till de anställda.

Sick pay

According to law or agreement, the compensation an employer pays an employee in case of illness.