ST

Statstjänstemannaförbundet. Organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskolor samt statliga stiftelser. ST är ett av 14 medlemsförbund inom TCO. Organisationen har ca 90 000 medlemmar. Läs mer på ST:s webbsida.

Union of Civil Servants

“Statstjänstemannaförbundet”. Organises employees at state authorities, state companies, higher education institutions and state foundations. ST is one of 14 member unions within TCO. It has around 90,000 members. Read more on ST’s website.