Strandning

När förhandlingarna avbryts för att parterna anser att det inte går att komma överens.

Hiatus

When negotiations are interrupted because the parties believe it is not possible to reach agreement.