Strejk

Arbetsmarknadskonflikt där anställda ställer in arbetet för att utöva tryck på arbetsgivaren. Är det en olovlig stridsåtgärd som sker under fredsplikt, kallas det vild strejk.

Strike

Industrial action in which employees cease working to pressurise the employer. If it is unlawful industrial action that takes place during a peace obligation, it is called a wild strike.