Stridsåtgärd

Medel som en part tar till för att skapa konflikt, till exempel en strejk, en lockout eller en övertidsblockad. Varsel om stridsåtgärd meddelas motparten och Medlingsinstitutet senast sju arbetsdagar innan konflikt bryter ut.

Industrial action

Action taken by one party to create a conflict, such as a strike, lockout or overtime ban. Notice of industrial action must be given to the opposing party and the National Mediation Office at least seven working days before the action starts.