Tillsvidareanställning

Det som i dagligt tal kallas fast anställning är huvudregel och då gäller anställningen tills vidare. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp anställningen krävs saklig grund dvs. personliga skäl eller arbetsbrist.

Employment until further notice

This is colloquially called permanent employment and is the main employment principle, so that employment lasts until further notice. Objective reasons are necessary for the employment to be terminated, e.g. personal reasons or a shortage of work.