Tolkningsföreträde

Part som har tolkningsföreträde avgör uppfattning i aktuell fråga tills den är prövad.

Interpretive prerogative

A party that has interpretive prerogative decides the interpretation of the relevant issue until it is tried or challenged in a formal proceeding.